ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์/โทรสาร 038-358224
อีเมล์ : sci.rmutto@gmail.com

Facebook :www.facebook.com/sci.rmutto

 

 

Advertisements