อาจารย์ทัศพันธ์ สุวรรณทัต ได้รับรางวัล ICSEC 2015 Best paper ในงานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ICSEC 2015

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ทัศพันธุ์  สุวรรณทัต  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับรางวัล ICSEC 2015 Best paper จากงานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ICSEC 2015

13912680_1456493557698025_2321601720446408949_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s