ดร.นันทพร พึ่งสังวร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

วันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP CONGRESS IV)

ในการนี้ อ.ดร.นันทพร พึ่งสังวร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ ซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่มาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก12728772_10153365564153321_6578773018882297503_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s