ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 10

*หมายเหตุ  
1) กรุณาตรวจสอบรายชื่อและชื่อบทความของท่านให้ถูกต้อง หากพบข้อแก้ไข กรุณาแจ้งกลับมายัง E-mail : cfr2rmutto@gmail.com  
2) หนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ จะส่งให้ท่านทาง E-mail ที่ท่านได้แจ้งสมัครไว้
3) รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ท่านทราบทาง E-mail ที่ท่านได้แจ้งสมัครไว้
–>ตรวจสอบรายชื่อตามลิงค์ข้างล่างนี้ (ปรับปรุงรายชื่อ)<–

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอแบบบรรยาย 10thRMUTTO_Oral
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ 10thRMUTTO_Poster

Advertisements

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 10

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560 จากเดิม “โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลส พัทยา จังหวัดชลบุรี” เปลี่ยนเป็น “โรงแรม ดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี”