ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 10

*หมายเหตุ  
1) กรุณาตรวจสอบรายชื่อและชื่อบทความของท่านให้ถูกต้อง หากพบข้อแก้ไข กรุณาแจ้งกลับมายัง E-mail : cfr2rmutto@gmail.com  
2) หนังสือตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ จะส่งให้ท่านทาง E-mail ที่ท่านได้แจ้งสมัครไว้
3) รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ท่านทราบทาง E-mail ที่ท่านได้แจ้งสมัครไว้
–>ตรวจสอบรายชื่อตามลิงค์ข้างล่างนี้ (ปรับปรุงรายชื่อ)<–

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอแบบบรรยาย 10thRMUTTO_Oral
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ 10thRMUTTO_Poster

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s