แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 10

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560 จากเดิม “โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลส พัทยา จังหวัดชลบุรี” เปลี่ยนเป็น “โรงแรม ดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s