นักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม การแข่งขันการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 22-24 เมษายน 2560 นายปัญญา  เสนาจันทร์ นายนฤพล  สุขถนอม และนายอภิรักษ์  อินทร์กล่ำ  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 TPA Robot Contest Thailand Championship 2017 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ยุทธการจารบิน”  โดยมีอาจารย์ประจำสาขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุม ( อ.ทัศพันธ์ สุวรรณทัต อ.บุญฤทธิ์ ปินตาสี  อ.ศิริชัย สมเสน  อ.นพรุจ เขียวนาค อ.อภิวัฒน์ จันโท และ อ.ชวลิต ปัญญาอิสระ)

ซึ่งการเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าว ทำให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ซึ่งจะนำมาพัฒนาชิ้นงาน และการเรียนการสอนต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s