ข่าวประชุมวิชาการ

 

วันที่ประกาศ หน่วยที่จัด ข่าวประชุมวิชาการ กำหนดวันที่จัดประชุม หมดเขตรับสมัคร หมายเหตุ
11/11/58 ม.หาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 23 มิ.ย. 2559 31 ม.ค. 2559 LINK
30/11/58 มรภ.เพชรบูรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 22 ก.ค. 2559ข่าวประชุมวิชาการ 11 มี.ค. 2559 LINK
09/12/58 วช. ขอเชิญนักวิจัยผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) 17-21 ส.ค. 2559 LINK
09/12/58 สสก.(ThaiSim) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2559 29-30 ก.ค. 2559 LINK
Advertisements