ผลิตภัณฑ์แจงลอนบาร์ งานสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร

12497โครงการประกวดนวัตกรรมอาหาร ปีที่ 8picture

ผลิตภัณฑ์แจงลอนบาร์ พัฒนาโดยกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 6 คน คือ
นายเกรียงไกร จันทะแสง
นายแสงเลียพ พอล
นางสาวอังคณา รณเรืองฤทธิ์
นางสาวนภัสสร เดชพร
นางสาวศรีรัตน์ ทุยาวัตร
นางสาวศศิประภา อินทรา

ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ รางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 8 Food Innovation Contest 2016และการแข่งขันตอบคำถามวิชาการ FoSTAT-Nestle? Quiz Bowl ระหว่างวันที่ 17- 18 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการนานาชาติ ไบเทคบางนา

12654โครงการประกวดนวัตกรรมอาหาร ปีที่ 8picture

 

12498โครงการประกวดนวัตกรรมอาหาร ปีที่ 8picture

ระบบผู้ช่วยดูแลเรือนเพาะชำ

P_20160218_093045

ระบบผู้ช่วยดูแลเรือนเพาะชำขึ้นเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้เห็ดนางฟ้าภูฐานมาทดลองการปลูกพืช  พัฒนาโดย นายคชาพล เมืองจันทร์ นายปริญญา น้ำจันทร์ และนายพีระพงษ์ เกียรติพงศ์วิริยะ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วม การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC 2016) ระดับภาคตะวันออก ซึ่งจัดขึ้นโดย NECTEC

P_20160218_093103

โดยมี นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต นายสกุลชาย สารมาศ และนายพงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผัดไทยพอดีคำ ผลิตภัณฑ์ชนะเลิศในการประกวดนวัตกรรมอาหาร

ผลงาน “ผลิตภัณฑ์ ผัดไทยพอดีคำ จากสมาชิกในทีม Sphere พัฒนาโดย น.ส.ปิยรัตน์ บุญเลิศ นางสาวสุดารัตน์ เมืองห้าว นางสาวนวัชวรรณ คลองสติ และนายณัฐวุฒิ มาลัย นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมี ดร. จตุพร อรุณกมลศรี ผศ.ดร. ตวงสิริ สยมภาค และ ดร. วิริยา นิตย์ธีรานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลพิเศษการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากผู้แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
15 ทีม จาก 13 มหาวิทยาลัย ในการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 7 “Food Innovation Contest 2015” ภายใต้หัวข้อ “Innovation of Healthy and Tasty OTOP Food Products for AEC” เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

ผัดไทยพอดีคำ

ผัดไทยพอดีคำ

โครงงานเรื่อง “ระบบตรวจสอบสถานะของช่องจอดรถยนต์”

krittiphum_wa70WP_20150214_023

โครงงานเรื่อง “ระบบตรวจสอบสถานะของช่องจอดรถยนต์” พัฒนาโดย นายคชาพล เมืองจันทร์ นายปริญญา น้ำจันทร์ และนายพีระพงษ์ เกียรติพงศ์วิริยะ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โดยผลงานดังกล่าว  ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคตะวันออก ในการแข่งขัน NSC 2015krittiphum_wa702015-02-14 14.03.03