นศ.คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานจากงานประชุมวิชาการ AUCC 2017

18076727_1665087696864871_5550192657736244203_o_0[1]ผลงาน “ระบบควบคุมปัจจัยสำหรับกำรเจริญเติบโตของพืช:กรณีศึกษำแบบปลูกด้วยดิน (Smart SoilFarm)” ของ นายสุกฤษฏิ์ พุทธชาลี และนายเมธาวุฒิ บัวขาว นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลโครงการยอดเยี่ยม ในประเภทโครงการ Internet of Things (IOT) พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จากบริษัท MFEC ผู้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ และได้รับรางวัล Good paper  ในการประชุมวิชาการ AUCC 2017 (The 5 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing) ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมี อ.สกุลชาย สารมาศ อ.พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Advertisements

นักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม การแข่งขันการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 22-24 เมษายน 2560 นายปัญญา  เสนาจันทร์ นายนฤพล  สุขถนอม และนายอภิรักษ์  อินทร์กล่ำ  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 TPA Robot Contest Thailand Championship 2017 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ยุทธการจารบิน”  โดยมีอาจารย์ประจำสาขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุม ( อ.ทัศพันธ์ สุวรรณทัต อ.บุญฤทธิ์ ปินตาสี  อ.ศิริชัย สมเสน  อ.นพรุจ เขียวนาค อ.อภิวัฒน์ จันโท และ อ.ชวลิต ปัญญาอิสระ)

ซึ่งการเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าว ทำให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ซึ่งจะนำมาพัฒนาชิ้นงาน และการเรียนการสอนต่อไป

ผลิตภัณฑ์แจงลอนบาร์ งานสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร

12497โครงการประกวดนวัตกรรมอาหาร ปีที่ 8picture

ผลิตภัณฑ์แจงลอนบาร์ พัฒนาโดยกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 6 คน คือ
นายเกรียงไกร จันทะแสง
นายแสงเลียพ พอล
นางสาวอังคณา รณเรืองฤทธิ์
นางสาวนภัสสร เดชพร
นางสาวศรีรัตน์ ทุยาวัตร
นางสาวศศิประภา อินทรา

ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ รางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 8 Food Innovation Contest 2016และการแข่งขันตอบคำถามวิชาการ FoSTAT-Nestle? Quiz Bowl ระหว่างวันที่ 17- 18 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการนานาชาติ ไบเทคบางนา

12654โครงการประกวดนวัตกรรมอาหาร ปีที่ 8picture

 

12498โครงการประกวดนวัตกรรมอาหาร ปีที่ 8picture

ระบบผู้ช่วยดูแลเรือนเพาะชำ

P_20160218_093045

ระบบผู้ช่วยดูแลเรือนเพาะชำขึ้นเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้เห็ดนางฟ้าภูฐานมาทดลองการปลูกพืช  พัฒนาโดย นายคชาพล เมืองจันทร์ นายปริญญา น้ำจันทร์ และนายพีระพงษ์ เกียรติพงศ์วิริยะ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วม การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC 2016) ระดับภาคตะวันออก ซึ่งจัดขึ้นโดย NECTEC

P_20160218_093103

โดยมี นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต นายสกุลชาย สารมาศ และนายพงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผัดไทยพอดีคำ ผลิตภัณฑ์ชนะเลิศในการประกวดนวัตกรรมอาหาร

ผลงาน “ผลิตภัณฑ์ ผัดไทยพอดีคำ จากสมาชิกในทีม Sphere พัฒนาโดย น.ส.ปิยรัตน์ บุญเลิศ นางสาวสุดารัตน์ เมืองห้าว นางสาวนวัชวรรณ คลองสติ และนายณัฐวุฒิ มาลัย นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมี ดร. จตุพร อรุณกมลศรี ผศ.ดร. ตวงสิริ สยมภาค และ ดร. วิริยา นิตย์ธีรานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลพิเศษการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากผู้แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
15 ทีม จาก 13 มหาวิทยาลัย ในการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 7 “Food Innovation Contest 2015” ภายใต้หัวข้อ “Innovation of Healthy and Tasty OTOP Food Products for AEC” เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

ผัดไทยพอดีคำ

ผัดไทยพอดีคำ

โครงงานเรื่อง “ระบบตรวจสอบสถานะของช่องจอดรถยนต์”

krittiphum_wa70WP_20150214_023

โครงงานเรื่อง “ระบบตรวจสอบสถานะของช่องจอดรถยนต์” พัฒนาโดย นายคชาพล เมืองจันทร์ นายปริญญา น้ำจันทร์ และนายพีระพงษ์ เกียรติพงศ์วิริยะ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โดยผลงานดังกล่าว  ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคตะวันออก ในการแข่งขัน NSC 2015krittiphum_wa702015-02-14 14.03.03